قانون عقب مانده استادشاگردی

25 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی کوهستانی نژاد، عضو کنگره کار کانادا و فعال حقوق کارگری: دولت محمدخاتمی لایحه ای را به سود کودکان کار به مجلس برد که اجرایی نشده و هنوز قانون عقب مانده استاد شاگردی بر محیط کار کودکان ایران حاکم است.