روشنگری در زمینه کودکان کار

26 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکرم، فعال حقوق کودکان، تهران: در این سالها روشنگری در زمینه کودکان کار در ایران از جمله ساخت فیلمهای مستند، به مدافعان حقوق کودکان امکان داده تا زمینه برای کاهش شمار کودکان کار منجر شود.