شطرنج این هفته: دستاوردهای مبارزه جنبش زنان ایران با حضور هما سرشار، الهه امانی، تونیا ولی اوغلی و نرگس منصوری

15 اسفند 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۴۲ سال است که زنان ایران برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند. زنانی که باور دارند حکومت استبداد دینی این حقوق را از آنان سلب کرده است. مهمانان این برنامه هما سرشار، الهه امانی، تونیا ولی اوغلی و نرگس منصوری هستند.