«برداشت غیرقانونی» ماسه‌های ساحل چمخاله

01 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یک شهروند لنگرودی با تهیه و انتشار فیلمی از برداشت غیرقانونی ماسه‌های ساحل چمخاله خبر داده و می‌گوید این کار جز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست.