هنوز موسسات خصوصی اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران احتیاط می کنند

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اجرایی شدن برجام، هیات های تجاری و اقتصادی اروپایی یکی پس دیگری به ایران رفتند و توافقنامه های همکاری و قراردادهای تجاری میلیارد یورویی با ایران امضا کردند. اما برخلاف انتظار عمومی پس از برجام هنوز موسسات خصوصی اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران احتیاط به خرج می دهند.گزارش نیلوفر پورابراهیم