گسترش حمله های هکرهای وابسته به ایران به اسرائیل و عربستان

10 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک گروه هکرهای ایرانی عملیات خود را به کشورهای خاورمیانه گسترش داده اند. شرکت امنیت سایبری سِمَنتیک می گوید دامنه فعالیتهای این هکرها از اسرائیل و عربستان تا آفریقا گسترش یافته است. گزارش شهلا آراسته