چابهار، دروازه بازرگانی ایران، چشم به راه توافق اتمی

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منطقه آزاد تجاری چابهار مانند دیگر مناطق آزاد تجاری ایران با هدف رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی اوایل دهه ۱۳۷۰ خورشیدی تاسیس شد. اما طی یک دهه گذشته منطقه آزاد تجاری چابهار به خاطر اعمال تحریم های بین المللی، به بندری در حالت رخوت تبدیل شد. گزارش فرهاد پولادی