رئیس بانک مرکزی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ رشد ۵ درصدی پیش بینی کرد

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ایران پس از لغو تحریمهای بین المللی در انتظار رشد اقتصادی بیش از ۵ درصدی در سال ۲۰۱۶ میلادی است. ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران گفته است گرچه رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ کند بوده است اما پیش بینی های داخلی و نهادهای بین المللی نشان می دهد که در سال ۲۰۱۶ این میزان افزایش خواهد یافت.