سیاست داخلی ایران زیر ذره بین رسانه های بین المللی

07 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه ی برگزاری دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری در ایران اوضاع سیاست داخلی ایران بیشتر مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفته است. این انتخابات هفتم اسفندماه برگزار خواهد شد. گزارش کوروش صحتی