بررسی تاثیر وام خودرو بر خروج صنعت خودروسازی ایران از رکود

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همه کسانی که در روزهای اخیر در ایران به فکر خرید خودروهای نو داخلی بودند احتمالا به تسهیلات تازه ای که دولت برای خرید خودرو در نظر گرفته، فکر کرده و آن را در محاسبات شان در نظر داشته اند. تسهیلاتی که شامل وام ۲۵ میلیون تومانی با اقساط یک تا چهار ساله و سود ۱۶ درصدی است.