افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی در ایران

27 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دست اندرکاران بازار اتومبیل در ایران از افزایش پانزده درصدی در قیمت اتومبیل های وارداتی خبر داده اند. تحولی که بخشی از آن ناشی از بالا رفتن ارزش برابری دلار و بخشی دیگر افزایش تعرفه های گمرکی است.