مهرانگیز کار: بازداشت هما هودفر نشانه ای از سنگ اندازی مخالفان دولت روحانی است

20 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک استاد بازنشسته کانادایی ایرانی تبار که به رشته مطالعات زنان در خاورمیانه می پردازد به دلایل ناروشنی درایران بازداشت شده است. هما هودفر ۶۵ ساله که تا این اواخر دردانشگاه کنکوردیا درمونترال به تدریس اشتغال داشت روز ۱۷ خرداد ششم ژوئن بعد از بازجویی در زندان اوین در تهران بازداشت شده است.