آشفتگی بازار ارز و تاثیر آن بر رشد قیمت‌ها در بازار مسکن ایران

21 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رشد قیمت ها در بازار املاک ایران موضوعی است که در ماههای اخیر توجه بسیاری از سرمایه گذاران و حتی افراد عادی را به خود جلب کرده است. تحلیلگران اقتصادی، این موضوع را ناشی از آشفتگی بازار ارز در ماههای اخیر دانسته اند.