گزارش بانک مرکزی از بهبود فضای کسب و کار در ایران خبر می دهد

23 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش تازه بانک جهانی نشان می دهد فضای کسب و کار در ایران بهتر شده و رتبه این کشور از نظر سهولت تجارت و بازرگانی بهبود یافته است. با این حال وزارت اقتصاد ایران به این گزارش اعتراض کرده و بهبود فضای کسب و کار در کشور را بیش از آن می داند که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده.