مجلس با حذف بودجه موسسات فرهنگی غیردولتی مخالفت کرد

20 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس ایران مصوبه کمیسیون تلفیق که در آن بيش از 50 موسسه حقوقی و غيردولتی از فهرست دريافت بودجه سال آينده ایران حذف شده بودند را تصویب نکرد. این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تایید و برای تصویب نهایی به جلسه عصر صحن علنی مجلس فرستاده شده بود. گزارش از کوروش صحتی.