هشدار همسر نازنین زاغری درباره احتمال خودکشی او در زندان

29 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همسر نازنین زاغری راتکلیف، بریتانیائی ایرانی تباری که در جریان سفری به ایران برای دیدار خانواده اش توسط مقامات به فتنه گری متهم شد و به زندان افتاده است، می گوید همسرش امید خود را از دست داده و وارد مرحله ای بحرانی شده است که ممکن است حتی به خودکشی متوسل شود.