دولت ایران از خرید ۵۰ هواپیمای مسافری از برزیل خبر داد

05 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایران قصد دارد در راستای نوسازی ناوگان فرسوده هوایی کشور، ۵۰ فروند هواپیمای مسافری از یک شرکت برزیلی خریداری کند.