مهاجرت متخصصان و نخبگان از ایران، روندی بی پایان

29 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صندوق بین المللی پول می گوید سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیلکرده عازم کشورهای دیگر می شوند. ایران از این نظر در سال ۲۰۱۲ مقام اول را در بین ۹۸ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته به خود اختصاص داد.