فرار مغزها از ایران همچنان ادامه دارد؛ چرا دانشجویان آرزوی سفر به خارج دارند؟

26 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرار مغزها و مهاجرت نخبگان، کماکان یکی از دغدغه ها در ایران پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و گذشت یک سال از اجرائی شدن توافق اتمی با قدرت های جهانی است. گزارش افشار سیگارچی