بازتاب انتشار صدها میلیون دلار اوراق قرضه توسط ایران

17 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران اخیرا اقدام به انتشار صدها میلیون دلار اوراق قرضه کرده است؛ اقدامی که روزنامه فاینشیال تایمز آن را فرصتی برای سنجش میزان اطمینان سرمایه گذاران به دولت دانسته است. اما برخی آن را نشانه دیگری از بحران مالی و اقتصادی کشور می‌دانند.