ایران می گوید مقامات شرکت بوئینگ به زودی به تهران می روند

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایران می گوید آمریکا به شرکت هواپیماسازی بوئینگ اجازه داده است با شرکت های هواپیمائی مسافربری ایران مستقیما وارد مذاکره شود. پیشتر اعلام شده بود که هیأتی از شرکت بوئینگ به زودی به ایران سفر خواهد کرد.