چرا شرکت‌های نفتی به حضور در ایران با وجود اشباع بازار نفت تمایل دارند؟

23 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازارهای جهانی از نفت اشباع شده‌اند و شرکت‌های بزرگ نفتی پروژه‌های تولیدی خود را به شدت کاهش داده‌اند. اما چرا آنها برای پروژه‌های نفتی ایران صف کشیده‌اند؟ گزارشی از مهران پایور