اعتراض دوستداران محیط‌زیست ایران به تداوم کشتار حیوانات وحشی

21 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

باوجود گسترش آگاهی های محیط زیستی و همکاری مردم، باز هم کشتن همراه با آزار حیوانات توسط افراد ناآگاه بعنوان یک تفریح زیانبار در ایران هنوز ادامه دارد. انتشار یک ویدیوی سنگسار یک خرس قهوه ای توسط افراد ناآگاه، اعتراضات گسترده دوستداران حیات وحش را در فضای مجازی بدنبال داشت.