تظاهرات اعتراضی و اعتصاب بازاریان تهران

04 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، تظاهرات اعتراضی و اعتصاب بازاریان تهران امروز در دومین روز ، ابعاد گسترده تری یافت و بسیاری از مراکز تجاری در پایتخت را در بر گرفت.