انتشاردوباره دو نشریه" ایران فردا " و" زنان" در ایران

09 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران ، دو نشریه ایران فردا و زنان که پیشتر توقیف شده بودند اجازه انتشار مجدد یافته اند. ایران فردا ، نشریه ای انتقادی به مدیریت عزت الله سحابی بود که در سال ۱۳۷۹ توقیف شد . ماهنامه زنان به مدیریت شهلا شرکت نیز بیشتر به حقوق زنان در ایران می پردازد. گزارش از کوروش صحتی