بانک‌های ایران در انتظار سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق اتمی

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دنبال احتمال رسیدن به توافق جامع اتمی و لغو بخشی از تحریم‌های ایران، بانک‌های ایرانی در انتظار ورود بانک‌های بزرگ غربی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، خودروسازی و سایر بخش‌هایی هستند که بر اثر تحریم‌های مالی و بانکی به حال نیمه فلج درآمده‌اند.