کاهش سود بانکی

19 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا در بانک سپرده گذاری کرده اید و سود ماهانه دریافت می کنید؟ آیا تولید کننده و کارآفرین هستید و می خواهید وام بانکی دریافت کنید؟ اگر پاسخ به یکی از این دو سوال مثبت است به خاطر داشته باشید که سود سپرده ها و وام های بانکی از ابتدای اسفندماه امسال دوباره کاهش یافته است.