اعتراض یک نانوایی در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به قطع طولانی برق

28 اسفند 1397