جامعۀ جهانی بهایی: مرخصی فریبا کمال‌آبادی نشانه رأفت حکومت ایران نیست

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسئولان زندان های ايران به فريبا کمال آبادی، يکی از رهبران زندانی جامعه بهائيان ايران، موسوم به «ياران ايران» ۵ روز مرخصی داده اند.