کارشناسان: ایران از پروازهای مسافرتی استفاده نظامی می‌کند

24 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ضررهای گزارش شده در ترازنامه شرکت های هواپیمائی قطر و اتحاد متعلق به ابو ذبی و کاهش سود شرکت هواپیمائی امارات دبی پس از دهه ها موفقیت ظاهرا حاکی از آنست که این شرکتهای هوایی خاورمیانه ای و مدل آنها برای جذب مسافران جهانی با چالشی جدی روبرو شده است.