چشم انداز ورود اتومبیل های آمریکایی در بازار ایران

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیدار یک هیات بازرگانی آمریکایی در قالب توریست از ایران و سفر فرهنگی-تجاری یک گروه از زنان ایرانی به آمریکا، باز شدن بازار صنعت اتومبیل سازی ایران را به روی شرکت های اتومبیل سازی آمریکائی در چشم انداز قرار داده است.