چرا محاکمه قاتل آتنا اصلانی کودک شش ساله پشت درهای بسته برگزار می‌شود

09 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس کل دداگستری استان اردبیل برای اسماعیل متهم به قتل آتنا اصلانی کودک شش ساله ای که مورد تجاوزقرار گرفت و کشته شد، حکم اعدام صادر کرده است. این دادگاه به گفته وکیل تسخیری متهم غیرعلنی برگزار شده و به شدت تحت تاثیر افکار عمومی بوده است. گزارش مسعود سفیری