گفتگو با خانواده آتنا دائمی و گلرخ ایریایی دو زندانی سیاسی در ایران درباره کتک زدن آنها

05 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتنا دائمی و گلرخ ایریایی دو فعال مدنی در ایران که به علت فعالیت هایشان در زندان اوین به سر می بردند دیروز پس از آنکه حاضر به بازجویی مجدد نشدند، توسط ماموران کتک خوردند و به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. خانم نعمتی مادر آتنا جزییات بیشتری را در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا شرح داد: