مسعود کردپور: امیدواریم افراد بازداشت‌شده کرد از دادرسی عادلانه برخوردار باشند

07 بهمن 1399