توضیحات فرزند ایرج جمشیدی، روزنامه نگار بازداشت شده در تهران

08 می 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایرج جمشیدی، سردبیر روزنامه آسیا صبح دوشنبه در تهران دستگیر شد. فرزند آقای جمشیدی با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت صبح آقای جمشیدی به هنگام خروج از منزل، توسط افراد ناشناس و به دلایل نامشخص بازداشت شد.