سخنگوی جامعه بهائی بازداشت یک پدر و دختر بهایی در شیراز را تایید کرد

10 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیمین فَهَندژ سخنگوی جامعه جهانی بهایی درسازمان ملل مستقر در ژنو در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تایید کرد که نعمت الله و نازنین بَنگاله پدر و دختر بهایی ساکن شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز محاکمه و به پنج سال حبس محکوم شده اند.