حرف های مادر «یاسمن آریانی» از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردادماه

25 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مادر «یاسمن آریانی» دختری که در اعتراضات مردادماه بازداشت شد پس از دریافت حکم یکسال حبس فرزندش، این ویدئو را خطاب به مسئولان و خبرنگاران داخل ایران منتشر کرد. خانواده بازداشت‌شدگان اعتراضات مردادماه امسال، برای چندمین بار ۲۴ مهرماه مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند.