چرا محاکمه دوباره رئیس جمهوری آرژانتین به ایران ربط دارد

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دادگاه استیناف آرژانتین پنجشنبه حکم گشایش تحقیقات جدیدی را در مورد اتهامات علیه رییس جمهوری پیشین آن کشور صادر کرد بر این اساس که وی راه تحقیقات در مورد دخالت ایران در حمله بمبگذاری ۱۹۹۴ علیه مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس را مسدود کرده بود. گزارش شهلا آراسته