رپ و انیمیشین به جای نقاشی دیواری در تبلیغات ضدآمریکایی ایران

05 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران در واکنش به کهنه شدن نقاشی های دیواری ضد آمریکایی ماشین تبلیغاتی سپاه پاسداران را وارد صحنه تولید ویدیو های رپ و انیمیشن هایی کرده است، که هدف آنها جلب توجه جوانان، بخصوص جوانانی است که برایشان فرصت اشتغال وجود ندارد. روزنامه نیویورک تایمز در این زیمنه گزارشی منتشر کرده است.