شعار مردم و حامیان حیوانات در اعتراض به کشتار سگ‌ها مقابل شهرداری تهران

28 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


انتشار فیلمی از کشتار سگ‌ها در کهریزک به وسیله تزریق اسید در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات بسیاری را از سوی حامیان حقوق حیوانات، مردم و چهره‌های سرشناس در ایران به همراه داشته است.