بازداشت حامیان حیوانات از سوی ماموران در تهران

06 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


حامیان حیوانات روز یکشنبه ۶ مردادماه در اعتراض به کشتار سگ‌ها  مقابل استانداری تهران دست به تجمع زدند. گزارش ها و تصاویر منتشر شده حاکی از بازداشت این حامیان از سوی ماموران است.