نام دو هنرمند ایرانی در لیست ده طغیانگران هنر یک نهاد بین المللی

04 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس آخرین تحقیقات و رده بندی وب سایت پژوهشی روزنامه نگاران جهان ایران به عنوان ده کشور ناقض حقوق هنری در جهان شناخته شد. گزارش شپول عباسی