وضعیت نابسامان تابوت‌های باستانی کشف شده در رامهرمز؛ تابوت‌های باستانی نابود می‌شوند

10 تیر 1398