گزارش عفو بین الملل از سه دهه سرکوب دانشجویان در ایران

13 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین الملل در گزارشی به بررسی سرکوب دانشگاههای ایران در بیش از سه دهه گذاشته پرداخته است. در این گزارش با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با جامعه دانشگاهی ایران آمده است که وضعیت دانشگاههای ایران با وجود روی کار آمدن دولت جدید همچنان وخیم است .