طراحی لباس ویژه برای مهمانداران ایرفرانس، این بار برای سفر به ایران

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با نخستین پرواز شرکت هواپیمایی ایرفرانس پس از ۸ سال از پاریس به تهران، یونیفرم جدید مهمانداران این شرکت هم رونمایی شد. مهمانداران ایرفرانس که در میان خوشپوش‌ترین‌ خدمه پروازی دنیا قرار دارند، این بار پوششی با شال و شلوار را امتحان کرده‌اند.