اعتراض جمعی از مهمانداران زن ایرفرانس به پوشش اجباری در پرواز به ایران

15 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه ملی خدمه پروازی فرانسه اعلام کرد که ایرفرانس از مهمانداران زن خود خواسته است که پس از ورود به ایران و هنگام خروج از هواپیما موهای خود را بپوشانند و در هنگام پرواز نیز نباید کت و شلوار تنگ بپوشند اما تعدادی از مهمانداران به این پوشش اجباری اعتراض دارند.