ایرفرانس پروازهای مستقیم پاریس به تهران را از سر گرفت

29 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ايرفرانس ظهر روز يکشنبه ۲۹ فروردین به وقت محلی، بعد از هشت سال پروازهاي مستقیم خود از پاريس به تهران را از سر گرفت. به مناسبت از سر گيرى پروازهاى اين شرکت هواپيمايى به تهران، وزير حمل و نقل فرانسه و مدير اين شرکت هواپيمايى، پيش از پرواز در سالن ترانزيت فرودگاه حاضر شدند.