اختلاف ایران و افغانستان بر سر آب روزدخانه هیرمند؛ حق با کیست؟

05 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه های داخلی ایران می گویند حق استفاده از آب رودخانه های مرزی میان ایران و افغانستان از جمله مسائل مطرح شده در ملاقات اخیر رهبران دو کشور بوده است. ایران و افغانستان سالهاست که بر سر مساله حقابه رود هیرمند اختلاف دارند. گزارش کوروش صحتی