واکنش ها به گزارش ها در مورد اعزام مهاجران افغان از ایران به سوریه

13 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد بن شمسی از سازمان دیده بان حقوق بشر به بخش فارسی صدای آمریکا می گوید این سازمان گزارشهای معتبری درگفتگو با گروهی از شهروندان افغان بدست آورده که نشان می دهد ایران گروهی از افغانها را به زور به سوریه فرستاده است.