خبرهای متناقض از دستگیری متهم اسیدپاشی اصفهان

31 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که وکیل مدافع سه نفر از قربانیان اسیدپاشی های پاییز گذشته به زنان در اصفهان از شناسایی عامل اصلی این حملات خبر داده، مقامات پلیس اصفهان شناسایی عامل اصلی آن حمله ها را رد کرده اند.